Nows

Geen nieuws beschikbaar.

Agenda

11 november 2020
22 november 2020
22 november 2020
10 januari 2021

Foto's

Vastelaovendj 2020-2021 in Ni-jwieërt aafgelasj

V.V. De Pinmaekers dreugdj al jaore de traditie
vanne Vastelaovendj oet in Ni-jwieërt

Now Corona de waereldj in zieën greep heet is ut
veere van vastelaovendj op de meneer wi-j det vae
det gewindj zeen onmeugelik

Aktiviteite
De huidige Covid-19 regels, ut oploupendje aantal besmettinge
en ut oetblieve van un medisien heet bestuur en lede
met pien in 't vastelaovendjshert doon besloete
um alle aktiviteite, georganiseerdj
door V.V. De Pinmaekers, neet door te laote gaon

Dit beteikendj det d'r geine buute-aovendj, lidjeskonkoer,
bonte-aovendje, senioremiddig, borebroeleft,
fieëstkefee en optocht
zal plaatsvinge

Ut komendje sezoen zulle d'r ouch gein Prinse waere oetgerope en zeen d'r gein recepties.

Opening en sloeëting seizoen
Dao zal waal ein korte seremonie plaatsvinge ten behoeve van de opening en sloeëting van ut vastelaovendjseizoen, mer dit zal zieër summier zeen en zonger publiek.

Vastelaovendj gezet
Um uch toch wat vastelaovendj geveul te gaeve, zal Vastelaovendjgezet "De Pinmaeker" in un anger vorm verschieëne en hoeës aan hoeës waere bezörgtj.

Mocht blieke det d'r in januari of begin februari toch meugelikhede zeen dan waertj op det moment bekeke of d'r nog iets georganiseerdj kan waere.

Vae hope op eur begrip en blieëftj gezond.

Bestuur en lede V.V. de Pinmaekers

Ammaol ein, ammaol pin