Skip to content

Aod Prinse

HR_Prins Prinses-2 2022-20233

Prins Frank 1 en Prinses Loes 2023

“De Orde van het Wisselbenkske”

Met dees daag geine bal in de handj, mer same fieëste in ut Pinnelandj.

2020

Prins Maikel I 2020

Orde van de zingendje vastelaovendj gek

Devies: Van kleins aaf aan, haaj ich mer eine wins, Um heej oets te mooge staon as vastelaovendj prins

2019

Prins Harm I 2019

"De orde van de lolliestekskesfabriek"

Devies: Met de Pin inne handj en de kolder inne kop, Saame drei-j daag gaas d'r op !

2018

Prins Peet I 2018

De orde van de opperste stumming

Devies: De toeën ès gezatte, de juuste snaor geraaktj, vae zörge daejjae d’r wat schoeëns van maaktj!

2017

Prins Ron I 2017

“De orde van ut bouwvakkerke”

Devies: Jonk en aod, gae kuntj os gerusj vertrouwe , Vae kunne ouch ein fieëstje BOUWE

2016

Prins Paul III 2016

De orde van de zaate böl

Devies: Hejje met dees daag thoeës wat oet te legge, miljaar gae hoofdj toch neet alles te zegge.

2015

Prins Theo I 2015

Orde van De derdje helft

Devies: Met deze prins van Wijen, kujje fieëste, det wij-je!

2014

Prins Rob I 2014

De Orde van de Kieët

Devies: Fieëstj met os mei-j, waertj ’t neet meug vae gaon door, tot merge vreug !

2013

Prins Jos II 2013

Orde van de vette Kuus

Devies: Ni-jwieërt opgeletj, Heej es ut fieëst, as dejje det mer wetj.

2012

Prins Huibert I 2012

Orde van ut Bouwerke

Devies: Groeët of klein es um ut aeve, Saame gaon vae unne schoeëne vastelaovundj belaeve.

2011

Prins Maarten I 2011

De orde van ut fieëstendj ménke

Devies: Dit es miene wins, vastelaovundj Prîns.

2010

Prins Paul II 2010

De orde van ut Multifixerke

Devies: Dees aoj-hoor, sleiptj uch de vastelaovundj door.

2009

Prins Henk II 2009

De orde van ut vêrrefpötje

Devies: Vae roôpe zoeë haard as det vae kinne, ut fieëst kan beginne.

2008

Prins Hubert I 2008

"De orde van ut Aerdbeêrke"

Devies: Wêrrek aanne kântj, fieëst in ut Pinnelândj.

2007

Prins Johan II 2007

"De orde van de gondel"

Devies: 3 x 11 jaor bestaon, vae zulle dur hieëlemaol vör gaon

2006

Prins Marcel I 2006

De Orde van ut prutserke.

Devies: Boem paaf Neewieërt Alaaf

2005

Prins Eric I 2005

Orde van ut Hookiêsder.

Devies: Loâtj het iêzer mer hange in de kraan, met de vastelaovundj goan we dör flink tegenaan.

2004

Prins Paul I 2004

Orde van ut bot vieëlke

Devies: Met eîn botte viel inne hang deurtj, de vastelaovundj lekker lang.

2003

Prins Rolf I 2003

Orde van de krom zi-jlien.

Devies:

2002

Prins Joost I 2002

Orde

Devies: Vae zeen d'r klaor vör, letj mèr us op.... vae zette de Vastelaovund-j op ziene kop

2001

Prins Geer I 2001

Orde van ut Vaeske

Devies: Maakt-j völ plezeer, met Prins Geer van Steer veer.

2000

Prins Adrie I 2000

De orde van ut loeêts-oer

Devies: Met zeeve Pinkes in oos hang, haoj-je vae de Vastelaovund-j aanne gang.

1999

Prins Matthijs I 1999

Orde

Devies: Dri-j daag flink tampieeste, met Prins Matthijs den Ieerste

1998

† Prins Jan VII 1998

Orde

Devies: Hiel Neewieert ein klup, veert-j Vastelaovund-j met Jan van Wup.

1997

Prins Will II 1997

Orde

Devies: Als Prins Will laot ich ut eikeehout kraake, um d'r saame met uch waat van te maake.

1996

Prins Hans III 1996

De orde vanne slicht.

Devies: Met troefel en slicht..... Vastelaovund-j ? Allicht !

1995

† Prins Thieu III 1995

De orde van ut zanik huuske.

Devies: Met zeve pin inne hang, haoj ich de Vastelaovund-j aanne gang.

1994

Prins Huib I 1994

Orde van ut zilvere duumke.

Devies: Met völ tam-tam, zette vae Neewieert in veur en vlam.

1993

Prins Jos I 1993

De orde van ut steurke

Devies: Samen met Prîns Jos, luipt-j ut met di-j daag wul los

1992

Prins Henk I 1992

De orde van de Hamburger.

Devies: Met zeiver en stomme kal, veere vae dit jaor weer Carnaval.

1991

† Prins Jan VI 1991

Orde

Devies: Pinmaekers allemaol oppe bein, want met Vastelaovund-j zeen vae ein.

1990

† Prins Ton II 1990

Orde

Devies: Pinmaekers allemaol oppe bein, Vastelaovund-j veerd-je neet allein.

1989

Prins Johan I 1989

Orde

Devies: Mins genaoje! Pinmaekers, di-j kinne Vastelaovund-j haoj-je.

1988

Prins Hans II 1988

De orde van het vrachtwagentje

Devies: Eine echte Pin hilt-j de vaart d'r in.

1987

Prins Math I 1987

Orde van ut puffendj trakterke.

Devies: Pinmaekers, zet-j um op en laot um gaon, want ut aes zoee gedaon.

1986

Prins Boy I 1986

Orde

Devies: Met de meziek veurop, dri-jt de Vastelaovund-j volop.

1985

† Prins Bér I 1985

Orde

Devies: Nao einmaol elluf gieet ut as van zelluf.

1984

Prins Anton I 1984

Orde

Devies: Al es de bruk nog zoee smaal, veert-j Vastelaovund-j, hi-j en over de knaal.

1983

† Prins Huub I 1983

Orde van de prêngel

Devies: Allemaol ein, allemaol Pin.

1982

† Prins Cor I 1982

Orde

Devies: Dri-j daag de zurg aan de kant-j, door Vastelaovund-j in ut Pinnelant-j.

1981

† Prins Jan V 1981

Orde

Devies: Allemaol ein, allemaol Pin.

1980

† Prins Tjeu II 1980

Orde

Devies: Broeed van de werme bakker, ich haoj uch met di-j daag wul wakker.

1979

† Prins Thijs I 1979

Orde

Devies: Met di-j daag neet stilstaon, mer gaon.

1978

† Prins Jo I 1978

Orde

Devies: Blift-j neet staon, mer laot um gaon.

1977

† Prins Bart I 1977

Orde

Devies: Met Prins Bart veurop, stieet Neewieert op ziene kop.

1976

Prins Mart I 1976

Orde

Devies: "Allemaol ein, allemaol Pin"

1975

Prins Wim I 1975

Orde

Devies: Met deze Pin Ein now begin