Aanpassing vastelaovendj seizoen 2022

Activiteite 
Nao aanleiding van de huidige corona situatie is Vastelaovendj Vereiniging 
De Pinmaekers oet Ni-jwieërt genoodzaaktj um ‘t aantal activiteite in 2022 te beperke.  

Prins, lidjeskonkoer, bonte aovendj en senioremiddig
In 2022 zal d’r geine prins waere oetgerope.
Ouch ‘t lidjeskonkoer, de bonte aovendje en de senioremiddig gieët neet door.

Gezet
Vastelaovendj gezet “De Pinmaeker” zal in 2022 neet verschieëne. 

Jeugd, dansmarietjes en juniore
De vereiniging bekieëktj op dit moment de meugelikhede vör ‘t jeugdprinsepaar en 
de jeugdvastelaovendj en de dansmarietjes.

Opening seizoen en bekindjmaking borebroedspaar 
Allein de törf met zeve pin zal geplaatsj waere 
Aafhankelik van de regels zal ’t borebroedspaar bekindj waere gemaaktj.

Borebroeleft 
Op zaoterdig 19 februari 2022 blieft de borebroeluft op ‘t programma staon.
Aafhankelijk van de geldendje maotregele zal gekeke waere nao de meugelikhede.  
Mocht ’t door de maatregele neet meugelik zeen, dan zal ut broedspaar volgendj jaor as nog trouwe.

Optocht
Op dit moment gieët de vereiniging d’r nog vanoet det de optocht op maondjig
28 februari 2022 kan doorgaon.
De vereiniging is d’r zich bewusj van det dit vör optochtdeelnemers er lastig is, mer de vereiniging dinktj in kanse en meugelikhede en aafhankelik van de maotregele zal d’r ein definitief besloeët genome waere over ‘t waal of neet doorgaon van d’n optocht.

Vastelaovendj 2022 
Op ein later tieëdstip zal de vereiniging kieke nao de meugelikhede rond de viering van de vastelaovendj 2022. 

Informatie 
Vör de aktuele situatie, kiektj op deze site, volgtj FB, Nederweert24 en de lokale nowsveurzeening. 

Prinse-oetroping

Vanwege de huidige corona maotregele is in good overleg met de vastelaovendjvereiniginge in de
gemeindje Ni-jwieërt beslote um in 2022 gein groeëte prinse oet te rope.
Gae waertj mer eine kieër prins en vae kunne oze prins gein waardig seizoen beeje.

Vör ’t jeugdgezelschap wurtj op dit moment gekeke nao de meugelikhede.

Mieër info volgtj zsm.

Lidjeskonkoer

Ut lidjeskonkoer zal vanwege de huidige coronamaotregele neet doorgaon.
Op zondagmiddig 20 november 2022 zal de nowe vastelaovendjschlager 2023 waere gekoze.

Bonte aovendje 2022

Door de huidige coronamaotregele zeen d’r in 2022 gein bonte aovendje.

De bonte aovendje van 2023 zulle gehojje waere op:
 
Vri-jdig 27 januari 2023
Zaoterdig 28 januari 2023
Zondig 29 januari 2023 (middig veurstelling)

Donderdig 2 februari 2023
Vri-jdig 3 februari 2023
Zaoterdig 4 februari 2023
allemaol in de Pinnenhof, aanvang 19.49 en 13.11 oor.

Gein prinse receptie

Umdet d’r vanwege de huidige corona geine groeëte prins wurtj oetgrope, kumt
de receptie ouch te vervalle.

43e Borebroeleft

Mochte de coronamaotregele ’t towlaote zonger al te völ beperkinge dan zal
op zaoterdig 19 februari 2022 de borebroeleft waere gehojje.
Mocht de situatie ut neet towlaote dan zal ’t borebroedspaar asnog trouwe op zaoterdig 11 februari 2023.

Sleuteloverdracht

Umdet d’r in 2022 geine groeëte prins wurtj oetgerope zal d’r ouch geine sleuteloverdracht
plaatsvinge

Vör ’t jeugdprinsepaar wurtj same met de gemeindje gekeke nao de meugelikhede.

Info volgtj z.s.m