Nows

Geen nieuws beschikbaar.

Foto's

Ooze Struktuur

Doelstelling:

De vereiniging berei-jtj ónger leiding van ‘t besteur gepasje vastelaovendjsactiviteite veur vör jónk en aod um dees mèt hölp van völ vri-jwilligers binne ‘t vastelaovendjssezoen tot oetveuring te bringe. Ze probeertj op dees meneer ‘t cultureel erfgood te promote, voort te zètte en over te bringe.

Structuur:

Vastelaovendjsvereiniging "De Pinmaekers" ès volges twieë liene gestructureerdj:             

‘ne besteurlike structuur en ‘ne ceremoniejele structuur.

Besteurlik:

- besteur: veurzitter, vice-veurzitter, sikretaris, penningmeister (dageliks besteur) en

  overige besteurslede.

- coördinatore vanne werkgroepe.

- werkgroepe

- overige lede

- kascontrolecommissie.  

Ceremoniejeel:

- vorst.

- prins en prinses, en adjudante. 

- Raod van Elf.

De vereiniging:

Van de lede wurtj verwachtj det ze zich tiedes de veurberei-jing en de oetveuring vanne activiteite nao behure inzètte.

Eder activiteit wurtj veurbesproke binne ‘t besteur, en wieter (per óngerdael) tot oetveuring veurberei-jdj door ‘ne  werkgroep ónger leiding van ‘ne coördinator. Deze coördinator kan ‘n besteurslid zeen, mer dit hooftj neet. 

Waal ès in edere werkgroep ‘n besteurslid vertegenwoordigdj  um de lienkes nao ’t besteur kort te haoje. 

De veurzitter lei-jtj mèt ‘t besteur de vereiniging.

De vorst lei-jtj de Raod van Elf tiedes activiteite in de vastelaovendjstied.

Jaorliks wurtj ‘ne nówwe prins gekoze, dae zich terzi-je lieëtj  staon door adjudante en ‘ne prinsebegeleider.